หน้าแรก > บทความ > ตลาด Probiotics โตไม่หยุดจากความต้องการเรื่องสุขภาพ เทรนด์มาแรงในปี 2024

ตลาด Probiotics โตไม่หยุดจากความต้องการเรื่องสุขภาพ เทรนด์มาแรงในปี 2024

ตลาด Probiotics โตไม่หยุดจากความต้องการเรื่องสุขภาพ

การขยายตัวของตลาด Probiotics ตลาด Probiotics ทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 การเติบโตของตลาด Probiotics มาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคในการดูแลสุขภาพด้วยอาหารและเครื่องดื่ม แนวโน้มการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้น และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต Probiotics ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในประเทศไทย เทรนด์เกี่ยวกับ Probiotics ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับเทรนด์ระดับโลก ผู้บริโภคชาวไทยเริ่มหันมาสนใจดูแลสุขภาพด้วยอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริโภค Probiotics เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคต่างๆ

โดยเทรนด์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Probiotics ในปี 2024 มีดังนี้

1.ความนิยม Probiotics ในรูปแบบอาหาร

ปัจจุบัน Probiotics มักมาในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น แคปซูล เม็ด หรือผง แต่ในอนาคต Probiotics จะถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปของอาหารมากขึ้น เช่น โยเกิร์ต นมเปรี้ยว นมถั่วเหลืองหมัก เป็นต้น ในรูปแบบอาหาร Probiotics จะมีความคงตัวมากกว่าและสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้น

2.Probiotics สำหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม

ปัจจุบัน Probiotics มักถูกผลิตออกมาในสูตรที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรทั่วไป แต่ในอนาคต Probiotics จะถูกพัฒนาให้เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่ม เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น การพัฒนา Probiotics เฉพาะกลุ่มจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้

3.การใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาและคัดลเลือก Probiotics

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีทางชีววิทยา (Biotechnology) จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา Probiotics ให้มีความมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น เช่น การใช้ AI ในการคัดเลือกสายพันธุ์ Probiotics ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และการใช้ Biotechnology ในการพัฒนา Probiotics ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมในร่างกายได้ดี