โรงงานเซนไบโอเทค รับผลิตอาหารเสริม

ABOUT ZEN BIOTECH

ระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้านวิจัย นำเข้าสารสกัดและเป็นผู้ให้บริการด้าน โรงงานรับผลิตอาหารเสริม และโรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจความงามในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ทำให้เรามองเห็นโอกาสและการเติบโต ในธุรกิจด้านความงามของประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่อาหารเสริม เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เราจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้เติบโตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และหาวิธีที่จะทำให้ต้นทุนในการผลิต ลดลงแต่ไม่กระทบต่อคุณภาพของสินค้าเพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของแบรนด์หน้าใหม่ได้มีโอกาสได้ลงทุนในธุรกิจอาหารเสริมในราคาที่ถูกลง

แลปวิจัย รับผลิตอาหารเสริม

PLAN ZEN BIOTECH

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตามคุณภาพที่ดีต้องมากจากการเริ่มต้นที่ดี อย่างวัตถุดิบที่มีคุณาพสูงแต่สิ่งเหล่านี้ก็มีราคาต้นทุนที่สูงด้วย เช่นกันทำให้ สินค้าดีๆจึงมีราคาที่แพง ในธุรกิจอาหารเสริมและเครื่องสำอางก็เช่นกัน หากเราต้องการอาหารเสริมหรือครีมที่คุณภาพดีและไม่มีสารเคมีอันตราย เราก็ต้องยอมที่จะจ่ายในราคาที่แพงกว่าเพื่อแลกกับสินค้าที่ปลอดภัยและใช้สารสกัดจากธรรมชาติเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้เองทำให้ บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ริเริ่มการเสาะหาแหล่งผลิตสารสกัดจากทั่วโลกและนำเข้าด้วยตัวเองเพื่อลดขั้นตอนและลดค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการวิจัย และพัฒนาโรงเพาะและสกัดสาร เพื่อให้สามารถผลิตสารสกัดได้เองเป็นการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ เพราะเราต้องการให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น สามารถดูแลสุภาพของตนเองได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายแพง

นโยบาย ZEN BIOTECH

“เซน ไบโอเทค มุ่งมั่นผลิตสินค้า คุณภาพดี มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ถูกต้องตามกฎหมาย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริการเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า”

โรงงานเซนไบโอเทค รับผลิตอาหารเสริม
โรงงานเซนไบโอเทค รับผลิตอาหารเสริม

ขยายฐานการผลิต ตลาดอาหารเสริมเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทำให้ความต้องการสินค้าในตลาดมีสูงจึงทำให้ต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตให้ สอดคล้องกับระดับการเติบโตของตลาด บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ปจำกัด ได้ทำการขยายฐานโรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางเพื่อให้ตอบสนอง ต่อยอดสั่งผลิตของลูกค้า ด้วยการขยายพื้นที่การผลิต การนำนเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยรองรับการผลิตในจำนวนมากได้นวัตกรรมโดดเด่นเหนือคู่แข่งใน ตลาด บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป มองเห็นว่าในยุคที่ตลาดเติบโตอย่างเต็มที่นั้นความแข่งขันยิ่งสูงตามไปด้วยไม่ใช่แค่ตัวแบรนด์สินค้าเท่านั้นแต่ โรงงานผลิตเองก็มีความแข่งขันสูงเช่นกันและทุกโรงงานต่างมีศักยภาพในการผลิตที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ทำให้สินค้าไม่ว่าจะออกจากโรงงานใดก็มีความเหมือนๆกัน เราจึงต้องการทำให้สินค้าที่ออกจากเรามีความแตกต่าง จึงได้เริ่มวิจัยและพัฒนาร่วมกับนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น

“FIR” TECHNOLOGY

เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป นำมาใช้ใน กระบวนการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการ ผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอาง โดย FIR คือเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดูดซึมของสารต่างๆให้สามารถดูดซึมได้ง่ายและดียิ่งขึ้น