โรงงานเซนไบโอเทค รับผลิตอาหารเสริม

ABOUT ZEN BIOTECH

ระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้านวิจัย นำเข้าสารสกัดและเป็นผู้ให้บริการด้าน โรงงานรับผลิตอาหารเสริม และโรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจความงามในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ทำให้เรามองเห็นโอกาสและการเติบโต ในธุรกิจด้านความงามของประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่อาหารเสริม เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เราจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้เติบโตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และหาวิธีที่จะทำให้ต้นทุนในการผลิต ลดลงแต่ไม่กระทบต่อคุณภาพของสินค้าเพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของแบรนด์หน้าใหม่ได้มีโอกาสได้ลงทุนในธุรกิจอาหารเสริมในราคาที่ถูกลง

แลปวิจัย รับผลิตอาหารเสริม

PLAN ZEN BIOTECH

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตามคุณภาพที่ดีต้องมากจากการเริ่มต้นที่ดี อย่างวัตถุดิบที่มีคุณาพสูงแต่สิ่งเหล่านี้ก็มีราคาต้นทุนที่สูงด้วย เช่นกันทำให้ สินค้าดีๆจึงมีราคาที่แพง ในธุรกิจอาหารเสริมและเครื่องสำอางก็เช่นกัน หากเราต้องการอาหารเสริมหรือครีมที่คุณภาพดีและไม่มีสารเคมีอันตราย เราก็ต้องยอมที่จะจ่ายในราคาที่แพงกว่าเพื่อแลกกับสินค้าที่ปลอดภัยและใช้สารสกัดจากธรรมชาติเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้เองทำให้ บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ริเริ่มการเสาะหาแหล่งผลิตสารสกัดจากทั่วโลกและนำเข้าด้วยตัวเองเพื่อลดขั้นตอนและลดค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการวิจัย และพัฒนาโรงเพาะและสกัดสาร เพื่อให้สามารถผลิตสารสกัดได้เองเป็นการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ เพราะเราต้องการให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น สามารถดูแลสุภาพของตนเองได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายแพง

โรงงานเซนไบโอเทค รับผลิตอาหารเสริม
โรงงานเซนไบโอเทค รับผลิตอาหารเสริม

ขยายฐานการผลิต ตลาดอาหารเสริมเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทำให้ความต้องการสินค้าในตลาดมีสูงจึงทำให้ต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตให้ สอดคล้องกับระดับการเติบโตของตลาด บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ปจำกัด ได้ทำการขยายฐานโรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางเพื่อให้ตอบสนอง ต่อยอดสั่งผลิตของลูกค้า ด้วยการขยายพื้นที่การผลิต การนำนเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยรองรับการผลิตในจำนวนมากได้นวัตกรรมโดดเด่นเหนือคู่แข่งใน ตลาด บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป มองเห็นว่าในยุคที่ตลาดเติบโตอย่างเต็มที่นั้นความแข่งขันยิ่งสูงตามไปด้วยไม่ใช่แค่ตัวแบรนด์สินค้าเท่านั้นแต่ โรงงานผลิตเองก็มีความแข่งขันสูงเช่นกันและทุกโรงงานต่างมีศักยภาพในการผลิตที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ทำให้สินค้าไม่ว่าจะออกจากโรงงานใดก็มีความเหมือนๆกัน เราจึงต้องการทำให้สินค้าที่ออกจากเรามีความแตกต่าง จึงได้เริ่มวิจัยและพัฒนาร่วมกับนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น

“FIR” TECHNOLOGY

เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป นำมาใช้ใน กระบวนการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการ ผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอาง โดย FIR คือเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดูดซึมของสารต่างๆให้สามารถดูดซึมได้ง่ายและดียิ่งขึ้น

โรงงานเซนไบโอเทค รับผลิตอาหารเสริม

ABOUT ZEN BIOTECH

For over 10 years, Zen Innovation Group Co., Ltd. has provided dietary supplements and cosmetics production services, researched and imported extracts as well as offered beauty business consultations in Thailand. These experiences allow us to see the opportunities and continual growth of beauty business in Thailand as more people are more health conscious and Thailand is becoming an aging society; consequently, dietary supplements become an important part in life. Therefore, we aim to increase our manufacturing capabilities to respond to market demands as well as reduce production costs while maintain the product quality to provide new investors and brand owners the opportunity to invest in dietary supplements business at lower costs.

แลปวิจัย รับผลิตอาหารเสริม

PLAN ZEN BIOTECH

All good quality products must have a good start, but high-quality ingredients come with high costs. Thus, acceptable products are expensive, which is the same with dietary supplements and cosmetics businesses. We must pay a higher price for high quality and safe dietary supplements and skincare products that use natural extracts as their main ingredients without any harmful chemicals. For this reason, Zen Innovation Group Co., Ltd. has searched for natural extracts and self-imported them from all over the world to streamline processes and reduce costs. In addition, we have researched and developed our plant nursery and extraction at our manufacturing facility to ensure lower costs while maintain the product quality as we want all Thais to have a better quality of life and be able to take care of themselves at a low price.

โรงงานเซนไบโอเทค รับผลิตอาหารเสริม
โรงงานเซนไบโอเทค รับผลิตอาหารเสริม

We have expanded our production base to respond to the growth of the dietary supplements market and its increasing demand. Zen Innovation Group Co., Ltd. has increased the production capabilities of dietary supplement and cosmetics products to meet our clients’ demands by expanding our factories and importing state of the art machineries to support high volume production and leading innovations. Zen Innovation Group Co., Ltd. understands that as the market grows, so will the manufacturer competition, not just the competition of product brands. As all factories have similar production capabilities, all products are similar. Therefore, we have collaborated with domestic and international researchers to research and develop products that are exceptional. Our research and developments include:

“FIR” TECHNOLOGY

FIR Technology is one of the innovations that Zen Innovation Group Co., Ltd. has been using for research and development as well as the production of dietary supplements and cosmetics. FIR Technology helps increase the absorption efficiency of extracts.