หน้าแรก > บทความ > มูลค่าตลาดอาหารเสริมทั่วโลกในปี 2024

มูลค่าตลาดอาหารเสริมทั่วโลกในปี 2024

มูลค่าตลาดอาหารเสริมทั่วโลกในปี 2024 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 170 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคที่มีมูลค่าตลาดอาหารเสริมเติบโตสูงที่สุด โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 9.3% ในช่วงปี 2022-2024 ปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ตลาดอาหารเสริมเติบโต ได้แก่

  1. การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะบริโภคอาหารเสริมมากขึ้น เนื่องจากต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รักษาสุขภาพให้แข็งแรง และชะลอความเสื่อมของร่างกาย
  2. การเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีรายได้สูง ประชากรที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคอาหารเสริมมากขึ้น เนื่องจากมีกำลังซื้อและต้องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
  3. การเพิ่มขึ้นของเทรนด์สุขภาพ เทรนด์สุขภาพต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การดูแลสุขภาพจิตและอารมณ์ และการแพทย์แบบองค์รวม กำลังผลักดันให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการบริโภคอาหารเสริม

ตลาดอาหารเสริมในประเทศไทยในปี 2024 คาดว่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 70,000 ล้านบาท
โดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ได้รับความนิยม ได้แก่

  1. อาหารเสริมบำรุงสุขภาพ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ โปรตีน คอลลาเจน และสารสกัดจากพืชสมุนไพร
  2. อาหารเสริมเพื่อควบคุมน้ำหนัก เช่น อาหารเสริมลดน้ำหนัก อาหารเสริมบล็อกแป้ง และอาหารเสริมบล็อกไขมัน
  3. อาหารเสริมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เช่น อาหารเสริมวิตามินซี อาหารเสริมซิงค์ และอาหารเสริมอีฟนิ่งพริมโรส

จากเทรนด์สุขภาพที่กล่าวมาข้างต้น คาดว่าตลาดอาหารเสริมจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2024 โดยอาหารเสริมประเภทที่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการดูแลสุขภาพจิตและอารมณ์จะมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้น