WAREHOUSE ZEN BIOTECH

บริษัท เซน ไบโอเทค เราคือโรงงานผลิตอาหารเสริม ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีประสบการณ์บนเส้นทางธุรกิจ โรงงานผลิตอาหารเสริม มาอย่างยาวนาน และด้วย เซน ไบโอเทค คือโรงงานผลิตอาหารเสริม จึงมีสถานที่คลังสินค้าที่มีไว้สำหรับการเก็บสินค้าของลูกค้า ที่มีขนาดใหญ่ กว้างขว้าง สะอาด เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เซนไบโอเทค มีบริการโรงงานให้เช่าและโกดังคลังสินค้า ให้เช่าคุณภาพสูง ฟังก์ชันครบ บริการแบบครบวงจร อีกทั้งยังมีบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด และ บริการด้านเอกสารและใบอนุญาตต่างๆ และที่สำคัญที่สุดด้วยมาตรฐานของ เซน ไบโอเทค ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า สินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าของเรา คุณจะปลอดภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ฝุ่น ฝน ตลอดจนสัตว์ต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายของสินค้าของคุณได้อย่างแน่นอน

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ หรือ ห้องเย็น Cold Storage

คลังสินค้าของ เซน ไบโอเทค คือ คลังสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิ หรือ ควบคุมความเย็น ซึ่งเราสามารถควบคุมความเย็นให้มีความเหมาะสมให้กับสินค้าบางประเภทที่จะเข้าเก็บในคลังสินค้า ทั้งนี้คลังสินค้าจะมีระดับความเย็นต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียลหรือต่ำกว่า ก็ขึ้นอยู่กับสินค้าที่จัดเก็บ เช่น เครื่องสำอาง ยา อาหารเสริม หรือ สินค้าต่างๆ ที่เราต้องการ

สิ่งอำนวยความสะดวกในคลังสินค้า เซน ไบโอเทค

ระบบรักษาความปลอดภัย

บริการขนส่ง เคลื่อนย้าย สินค้าภายใน

ระบบป้องกันความเสียหายจากสัตว์

ระบบควบคุมอุณหภูมิสินค้า

 ข้อดี ของการเช่าคลังสินค้า

  1. การเช่าคลังสินค้า เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ เพราะเป็นสถานที่เก็บสินค้าในการรอจัดจำหน่าย และต้องมั่นใจได้ว่าสินค้าของเรายังคงปลอดภัยและไม่สิ่งใดๆ ที่จะสร้างความเสียหายให้กับสินค้าของเรา ทั้งนี้การขนส่งก็เป็นสิ่งสำคัญ จะต้องใกล้ชิดกับถนนเส้นธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดจำหน่ายต่อไป
  2. การเช่าคลังสินค้า มีความยืนหยุ่นในการขยายธุรกิจ หากธุรกิจเราของเราขยายขึ้นมา การเปลี่ยนไปเช่าคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเช่าคลังสินค้าเพิ่ม ก็สามารถดำเนินการได้โดยง่าย ต้นทุนต่ำกว่าการสร้างคลังสินค้าเอง อีกทั้งยังสามารถกระจายไปในพื้นที่ต่างๆ ได้โดยง่าย
  3. ลงทุนน้อยกว่าสร้างคลังสินค้าเอง แน่นอนว่าการสร้างคลังสินหรือโกดังสินค้าเอง จะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ทั้งค่าการก่อสร้าง การบำรุงรักษา การดูแล และด้วยการเช่าคลังสินค้านี้ จะทำให้เราไม่ต้องใช้จ่ายเงินกับสิ่งเหล่านี้ ทำให้เราสามารถไปลงทุนกับส่วนอื่นๆ ได้
  4. มีความหลากหลายในการเช่าคลังสินค้า ในปัจจุบันการเช่าคลังสินค้า มีหลากหลายพื้นที่ ในเขตกรุงเทพหรือปริมณฑล ตลอดจนต่างจังหวัด อีกทั้งยังมีหลายประเภทหลายขนาด คุณสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับสินค้าของคุณ

WAREHOUSE ZEN BIOTECH

Zen Biotech Company is a food supplement factory. With determination, determination and experience in the business path Food supplement manufacturing plant For a long time, and with Zen Biotech is a food supplement factory. Therefore there is a warehouse facility that is intended for the collection of customer products. A large, wide, pitched clean according to international standards.

Zen Biotech provides factories for rent and warehouses and warehouses. High quality rental, full function, one-stop service There is also a security guard service. There are CCTV cameras and various document and license services. And most importantly, with Zen Biotech standards, you can be sure that Products in our warehouse You will be safe from natural disasters such as dust, rain and animals. That may cause damage to your product for sure.

Temperature controlled warehouse or cold storage Cold Storage

Zen Biotech’s warehouse is a temperature-controlled or refrigerated warehouse. Which we can control the cooling to be suitable for certain types of products that will be stored in the warehouse. The warehouse will have a cooling level of 25 degrees Celsius or lower. It depends on the products that are stored, such as cosmetics, drugs, dietary supplements or products that we want.

Warehouse facilities Zen Biotech

Security system

Transportation service for moving

Animal damage prevention system

Product temperature control system

Benefits of renting a warehouse

  1. Warehouse rental is important for entrepreneurs. Because it is a place to store products in waiting for distribution And must be assured that our products are still safe and not That will damage our products However, transport is important. Must be close to the business street In order to facilitate further distribution
  2. Warehouse rental has flexibility in business expansion. If our business grows Transitioning to renting a larger warehouse or renting an additional warehouse It can be performed easily. The cost is lower than building the warehouse itself. It can also be distributed in different areas. Easily.
  3. Invest less than building your own warehouse Of course, building your own warehouse or warehouse. It will require a lot of investment. The construction cost This maintenance, care and warehouse rental Will allow us not to spend money on these things Allows us to invest in other parts.
  4. There is a wide variety of warehouse leasing . There are many areas In Bangkok or perimeter As well as other provinces There are also many types and sizes. You can choose the one that suits your product.