หน้าแรก > สารสกัด > สารสกัดจาก L-GlutamineL-Glutamine Extract for supplyment and cosmetic

สารสกัดจาก L-GlutamineL-Glutamine Extract for supplyment and cosmetic

คุณสมบัติของสารสกัด L-Glutamine

บำรุงผิว ผม เล็บ

เป็นกรดอะมิโนชนิดจำเป็น ( Essential Amino Acid) และเป็นกรดอะมิโนที่มีมากที่สุดในร่างกาย แต่ร่างกายสามารถสร้างเองได้ในปริมาณเล็กน้อย โดยมากกว่า 60% ของ L-Glutamine จะอยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อ ทำหน้าที่กระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีน และสร้างกล้ามเนื้อ ช่วยลดอาการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ จากงานวิจัยพบว่า ในสภาวะความเครียด ร่างกายต้องการกรดอะมิโนกลูตามีนมากกว่าปริมาณที่ร่างกายจะสามารถผลิตได้ ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น ช่วยในการการทำงานของสมองโดยเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารสื่อประสาท คือ Glutamate และ GABA กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโต (Growth Hormone) จากต่อมใต้สมอง นอกจากจะทำให้มีการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและกระดูกและยังเป็นฮอร์โมนแห่งความหนุ่มสาว ซึ่งฮอร์โมนนี้จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อเรามีอายุมากขึ้น การที่มีการกระตุ้นการหลั่งสารโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) จะทำให้เราย้อนกลับมาเหมือนตอนหนุ่มสาวใหม่ได้อีก เช่นริ้วรอยเหี่ยวย่นจางลง มีการเผาผลาญดีขึ้น ผมงอกขึ้น เป็นต้น

บำรุงฟื้นฟูพลังงาน

เป็นกรดอะมิโนชนิดจำเป็น ( Essential Amino Acid) และเป็นกรดอะมิโนที่มีมากที่สุดในร่างกาย แต่ร่างกายสามารถสร้างเองได้ในปริมาณเล็กน้อย โดยมากกว่า 60% ของ L-Glutamine จะอยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อจึงถือเป็นกรดอะมิโนที่เป็นโครงสร้างสำคัญของกล้ามเนื้อจากงานวิจัยพบว่า ในสภาวะความเครียด ร่างกายต้องการกรดอะมิโน กลูตามีน มากกว่าปริมาณที่ร่างกายจะสามารถผลิตได้ หน้าที่หลักของ L-Glutamine

  • ทำหน้าที่กระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีน และสร้างกล้ามเนื้อ เพื่อชดเชยและซ่อมแซมกล้ามเนื้อส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกาย
  • ช่วยลดอาการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ โดยการช่วยทำลายกรดแลคติค (Lactic Acid) ที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อ ในขณะที่ออกกำลังกายได้ ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น
  • ช่วยในการการทำงานของสมอง Glutamine เป็นแหล่งพลังงานที่ดีสำหรับสมอง ช่วยให้สมองมีการทำงานที่ดีมากขึ้น โดย Glutamine จะทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้น (Precursor) ในการผลิตสารสื่อประสาท (Neurotransmitter) คือ Glutamate และ GABA ( Gamma-Aminobutyric Acid )
  • ลดการเสื่อมสลายของกล้ามเนื้อ จากสภาวะ Catabolic State

บำรุงเสริมสร้างฮอร์โมน

เป็นกรดอะมิโนชนิดจำเป็น (Essential Amino Acid) และเป็นกรดอะมิโนที่มีมากที่สุดในร่างกาย แต่ร่างกายสามารถสร้างเองได้ในปริมาณเล็กน้อย เป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน, การเพิ่มจำนวนเซลล์ และป้องกันสภาวะสลายกล้ามเนื้อไปเป็นพลังงาน (Catabolism) Glutamine ยังเป็นตัวที่ไปเพิ่มการหลั่ง Human Growth Hormone จากต่อมใต้สมอง นอกจากจะทำให้มีการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและกระดูกและยังเป็นฮอร์โมนแห่งความหนุ่มสาว ซึ่งฮอร์โมนนี้จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อเรามีอายุมากขึ้น การที่มีการกระตุ้นการหลั่งสารโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) จะทำให้เราย้อนกลับมาเหมือนตอนหนุ่มสาวใหม่ได้อีก เช่นริ้วรอยเหี่ยวย่นจางลง มีการเผาผลาญดีขึ้น เป็นต้น

Extract properties L-Glutamine

Nourish the skin, hair, nails

It is an essential amino acid (Essential Amino Acid) and is the most abundant amino acid in the body. But the body can build itself in small amounts, with more than 60% of the L-Glutamine present in the muscle cells. Serves to stimulate protein synthesis And build muscle Reduces muscle fatigue According to the research, it was found that In stress The body needs the amino acid glutamine more than the amount the body can produce. Making it possible to exercise longer Helps in brain function as a precursor to the production of neurotransmitters Glutamate and GABA, stimulating the secretion of growth hormone (Growth Hormone) from the pituitary gland. In addition to causing growth of muscles and bones, and also a hormone of youth. Which this hormone is gradually reduced When we get older The stimulation of the secretion of growth hormone (Growth Hormone) will allow us to return to the same as when we were young again. Such as wrinkles fade away Has improved metabolism, hair growth, etc.

Nourish, Restore Energy

It is an essential amino acid (Essential Amino Acid) and is the most abundant amino acid in the body. But the body can build itself in small amounts, with more than 60% of the L-Glutamine present in muscle cells, which is an amino acid that is a very important muscle building block. In stress The body needs the amino acid glutamine more than the amount the body can produce. The main function of L-Glutamine

  • It acts to stimulate protein synthesis. And build muscle To compensate and repair muscle wear and tear from exercise
  • Helps reduce muscle fatigue By helping to destroy lactic acid (Lactic Acid) that occurs in the muscles. While exercising Allowing for longer exercise
  • Helps in brain function Glutamine is a good source of energy for the brain. Helps the brain to function better. Glutamine acts as a precursor to the production of neurotransmitters. (Neurotransmitter) is Glutamate and GABA (Gamma-Aminobutyric Acid)
  • Reduces muscle degradation from Catabolic State

Enhancing hormone maintenance

It is an essential amino acid (Essential Amino Acid) and is the most abundant amino acid in the body. But the body can build itself in small quantities. Is the key to protein synthesis, cell proliferation And prevent muscle breakdown to energy (Catabolism). Glutamine is also a body that increases the secretion of Human Growth Hormone from the pituitary gland. In addition to causing growth of muscles and bones, it is also a hormone of youth. Which this hormone is gradually reduced When we get older The stimulation of the secretion of growth hormone (Growth Hormone) will allow us to return to a new youth. Such as wrinkles fade away Has improved metabolism, etc.