หน้าแรก > บทความ > เซนไบโอเทค โรงงานรับผลิตอาหารเสริม ที่ได้รับมาตรฐาน GHP คืออะไร มาตรฐานสูงแค่ไหนมาดูกัน

เซนไบโอเทค โรงงานรับผลิตอาหารเสริม ที่ได้รับมาตรฐาน GHP คืออะไร มาตรฐานสูงแค่ไหนมาดูกัน

มาตรฐานที่เหนือกว่า เซน ไบโอเทค ได้รับ GHP

โรงงานรับผลิตอาหารเสริมปัจจุบันมีอยู่มากมาย หลายที่และแน่นอนว่าทุกที่สามารถสร้างแบรนด์ผลิตสินค้าให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ แต่สิ่งที่ทำให้ เซน ไบโอเทค โรงงานรับผลิตอาหารเสริมชื่อดังนี้ แตกต่างและโดดเด่นไม่เหมือนใคร ไม่ใช่เพียงโรงงานผลิตอาหารเสริมธรรมดา เพราะเป็นโรงงานที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ และ เป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานโรงงานผลิตที่ดีที่สุด มากที่สุด ล่าสุด ได้รับการรับมาตรฐาน GHP  วันนี้เลยจะมาทำความรู้จักกันว่า มาตรฐานนี้ดีอย่างไร

มาตรฐาน Good Hygiene Practicie(s) หรือ GHP คืออะไร

GHP คือ มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอาหาร ที่มีการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดีที่สุดในการผลิตอาหาร GMP นอกจากได้รับมาตรฐานที่ดีที่สุดแล้ว ยังเพิ่มความปลอดภัยที่มีต่อผู้บริโภคมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่ได้รับมาตรฐาน GHP นี้เอง เป็นการตอบสนองนโยบายขององค์กรอนามัยโลก อีกด้วย และด้วยเหตุนี้เอง เครื่องหมายนี้จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า หากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการกับผู้ผลิตโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ได้รับมาตรฐาน GHP นี่แล้ว จะสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน

เราได้ประโยชน์อะไร จากการที่ได้ผลิตภัณฑ์กับโรงงาน GHP

  1. ลูกค้าได้รับความมั่นใจว่าสินค้าที่ลูกค้าใช้บริการ มีความปลอดภัยสูง
  2. ด้วยมาตรฐาน GHP ที่มาตรฐานความปลอดภัยสูง ส่งผลให้สามารถขยายโอกาสตลาดต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น โอกาสมากขึ้น
  3. ได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นสูง ส่งผลให้การยื่นรับรองมาตรฐานอื่น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุปมาตรฐาน GHP คืออะไร

คือ สุขลักษณะที่ดี มีมาตรฐาน ในกระบวนการผลิตและมีมาตรฐานในเรื่องของการป้องกัน อันตรายในกระบวนการผลิต การปนเปื้อนลงสู่อาหาร

  1. การออกแบบสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ตั้งแต่ทำเลที่ตั้งอาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักรในการผลิตต้องสามารถป้องกัน และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหาร​
  2. การฝึกอบรม และความสามารถ พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความเข้าใจ มีจริยธรรมองค์กร ตระหนักถึงพฤติกรรมและการปฏิบัติงานอย่างมีสุขลักษณะที่ดี
  3. การออกแบบให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และความรู้กับผู้บริโภค โดยเป็นข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับอาหารเพื่อให้แน่ใจว่า มีข้อมูลที่ เพียงพอ และ เข้าถึงได้โดยผู้ใช้ถัดไป ในห่วงโซ่อาหาร หรือ ผู้บริโภค เพื่อให้สามารถจัดการจัดเก็บ ดำเนินการ เตรียม และแสดงผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย และถูกต้อง
  4. การขนส่ง ในระหว่าง การขนส่งควรดำเนินมาตรการตามที่จำเป็นเพื่อ ปกป้องจากความเสียหายและการปกป้องจากการปนเปื้อน