Products

นวัตกรรมด้านการผลิตคุณภาพมาจากความใส่ใจ…หากนึกถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ควบคู่มาตรฐาน นึกถึง Zen Biotech เพราะเรา คือ ผู้นำด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ครบวงจร ด้วยทีมนักวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ผนวกกับการใช้เทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ตามหลักมาตรฐานสากล (GMP)
นอกจากนี้เรายังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ FIR รายแรก และรายเดียวในประเทศไทย เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี FIR และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น ๆ จำนวนมาก ในการให้คำปรึกษา ด้านการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดนี้เพื่อผลิตสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้าในระดับ พรีเมี่ยม

1

รูปแบบอาหารเสริมที่รับผลิต

รูปแบบเครื่องสำอางที่ผลิต