HEMP

สร้างแบรนด์ผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ด้วย กัญชง

สร้างความแตกต่าง ด้วย กัญชง Hemp seed oil

ด้วยนวัตกรรมอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ผสมผสานกับ เทคโนโลยี
และความเชี่ยวชาญ ของ ทีมวิจัยของ Zen Biotech ผู้นำด้าน Hemp
ทำให้สามารถได้รับตัวอย่าง ภายใน 24 ชั่วโมง*

วิจัย สกัด และ พัฒนา สิ่งที่ดีที่สุด

เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

แล็ปวิจัยและพัฒนา

ผู้นำด้านการสร้างแบรนด์กัญชง ด้วยงานสัมนาสร้างแบรนด์กัญชง

งานสัมนาเชิงธุรกิจในการสร้างแบรนด์ด้วยกัญชง ครั้งที่ 1

งานสัมนาครั้งแรก ของประเทศไทย Zeninnovation ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และ สสนส. โดยมีนักวิทยาศาสตร์จากประเทศอเมริกา มาให้ข้อมูลประสิทธิภาพของ กัญชง Hemp seed oil

งานสัมนาเชิงธุรกิจในการสร้างแบรนด์ด้วยกัญชง ครั้งที่ 2

ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการสร้างแบรน์ด้วย กัญชง Hemp โดยครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร รองศาสตร์จาร์ ดร. เภสัชกร เนติ วระนุช ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา ที่มีความรู้ ความชำนาญ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มาเริ่มต้นเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วย เครื่องสำอางกัญชง น้ำมันกัญชง รวมไปถึง Hemp seed oil เจ้าแรก ในประเทศไทย อยากรู้ไหม เริ่มต้นง่ายๆ ทำอย่างไร