About Us

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด เป็นโรงงาน ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอางให้กับลูกค้าและสร้างแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าใน รูปแบบ OEM ( Original – Equipment Manufacturer) ด้วยระบบขั้นตอนการผลิตอย่างเป็นมืออาชีพ รวมไปถึงครื่องจักรในการผลิตที่ ทันสมัยมีประสิทธิภาพและยัง เป็นผู้นำด้าน การผลิตสินค้าในรูปแบบ ODM (Original Design Manufacturer) เป็นระบบที่ ต่อยอดมาจาก OEM เราใช้ระบบ ODM เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความโดดเด่น แตกต่างเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ORM ก้าวอีกขั้นด้วยระบบ ORM (Original Research Manufacturer ) เป็นรูปแบบ ของการผลิตด้วยการนำงานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอางด้วยทีม R&D ที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์เพราะบริษัทของเรามีความพร้อม ทางด้านห้องแล็บทดสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นสูตรตำรับเฉพาะให้กับลูกค้าได้

MISSION VISION

สร้างสรร นวัตกรรมใหม่ที่ทรงคุณค่า เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้าน สุขภาพและความงาม
ผ่านการศึกษาวิจัยที่ยอดเยี่ยม”

Developing new valuable innovation to improve
people’s quality of life, health and beauty
through reliable researches and studies.”

ZEN BIOTECH

Expert Consultants

มีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ด้านเภสัชกรรม ด้านชีวเคมีและวิศวะกรรมระบบโรงงาน ควบคุมและคุณภาพที่พร้อมจะให้คำปรึกษาทั้งในและนอกองค์กร ในด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ

Dr.Kim In Sang
ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและ FIR

Dr Ponwanit Charoenputtakun
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเหนี่ยวนำสารสูตรตำรับ สารสกัด

Dr Supawadee Sirimart ,M.D.
ผู้เชี่ยวชาญด้าน โสต ศอ นาสิกวิทยา

STANDARD & AWARD

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด มีเครื่องจักรกลที่ครบครันทันสมัย ได้รับการยอมรับจาก CE และมาตรฐาน GMP ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมตามความต้องการทั้งภายใน และส่งออกต่างประเทศ มีขั้นตอนการผลิตปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐาน GMP