หน้าแรก > สารสกัด > สกัดมาจากกระดูกปลาแซลม่อน (Calcium for Salmon) หรือ กระดูกปลาทูน่า !!

สกัดมาจากกระดูกปลาแซลม่อน (Calcium for Salmon) หรือ กระดูกปลาทูน่า !!

สกัดมาจากกระดูกปลาแซลม่อน หรือ กระดูกปลาทูน่า

นักวิจัยพบว่า กระดูกปลาแซลม่อน หรือกระดูกปลาทูน่า ซึ่งเป็นแหล่งของแคลเซียมและฟอสฟอรัส เป็นองค์ประกอบหลักอยู่มากกว่าปลาทั่วไป สามารถที่จะนามาสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ได้โดยไฮดรอกซีอะพาไทต์จะนิยมนามาใช้แทนกระดูกเพราะไฮดรอกซีอะพาไทต์มีคุณสมบัติที่จะทำให้เกิดการสร้างพันธะ ระหว่างวัสดุหรืออุปกรณ์การแพทย์ได้ดีและยังเป็นองค์ประกอบหลักของกระดูกและฟันได้อีกด้วย

จึงมีการนามาประยุกต์ใช้ ทางด้านการแพทย์ เช่น ใช้เป็นตัวนำส่งยารักษาการติดเชื้อที่กระดูก (Al-sokanee et al., 2009) เป็นต้น จากงานวิจัยพบว่า การเตรียมไฮรอกซีอะพาไทต์สามารถสังเคราะห์ได้จากกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกวัว เกล็ดปลา ก้างปลา (Boutinguiza et al., 2012) นอกจากการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกสัตว์ข้างต้นแล้วยังสามารถสังเคราะห์จากปะการัง (Akram and Ahmed, 2014) และสามารถที่จะสังเคราะห์จากห้องปฏิบัติการได้อีกด้วย แคลเซียม ไฮดรอกซี่อะพาไทด์ (Calcium hydroxyapatite)เป็นรูปแบบที่มีโครงสร้างคล้ายแคลเซียมในกระดูกและฟันของเราจึงเชื่อว่าจะทำให้เพิ่มมวลกระดูกได้มาก แต่ยังมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อร่างกายในการดูดซึมแคลเซียมรูปแบบนี้