หน้าแรก > สารสกัด > สารสกัดจาก Partially Hydrolysed Guar GumPartially Hydrolysed Guar Gum extract for supplyment

สารสกัดจาก Partially Hydrolysed Guar GumPartially Hydrolysed Guar Gum extract for supplyment

คุณสมบัติของสารสกัดจาก Partially Hydrolysed Guar Gum

ระบบขับถ่าย

Fiber จากธรรมชาติ สกัดจากเมล็ดของต้น Guar Plant (Cyamopsistetragonolobus L.Taub) ซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วและผ่านกระบวนการไบโอเทคโนโลยี Enzymatic Hydrolysis เพื่อให้ได้ Fiber ที่มีความข้นหนืดต่ำแตกต่างจาก Fiber แบบเดิมๆ ที่มักข้นหนืดพองตัวเป็นวุ้นรับประทานยาก คุณสมบัติของ Partially Hydrolysed Guar Gum ช่วยดูดซับไขมันและน้ำตาลในอาหารที่ลำไส้เล็กทำให้ไขมันและน้ำตาลในอาหารดูดซึมเข้าร่างกายน้อยลง ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดและไขมันในอาหารต่อมื้อจึงสามารถช่วยคุมน้ำหนักได้ ช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในทางเดินอาหารดีขึ้นซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอยู่ที่ระบบทางเดินอาหารมากถึง 70% Partially Hydrolysed Guar Gum มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ช่วยให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มจำนวนและเจริญเติบโตในลำไส้ ช่วยป้องการการเกิดมะเร็งลำไส้และทำให้อุจจาระนิ่มสะดวกต่อการขับถ่าย รวมถึงป้องกันอาการท้องเสียได้เป็นอย่างดี

Properties of Extract Partially Hydrolysed Guar Gum

Digestive system

Natural fiber is extracted from the seeds of the Guar Plant (Cyamopsistetragonolobus L. Taub), a legume plant, and undergoes Enzymatic Hydrolysis biotechnology to obtain low viscosity fiber, unlike traditional fiber that is often thick. Swelled into agar, difficult to eat.Partially Hydrolysed Guar Gum properties help absorb fat and sugar in the food in the small intestine, making the fat and sugar in food absorbed into the body less. Helps reduce fat in the blood and fat in the food per meal, so it can help control weight. Helps to improve the immune system in the digestive tract, the immune system of the body is in the digestive system up to 70%. Partially Hydrolysed Guar Gum has properties as a prebiotic, which is a food source that helps beneficial bacteria. The body multiplies and grows in the intestines. Help prevent the occurrence of colon cancer and make the stool soft and convenient for excretion. Including preventing diarrhea as well

ป้ายกำกับ: