หน้าแรก > สารสกัด > สารสกัดจาก Conjugated Linoleic Acid (CLA)Conjugated Linoleic Acid (CLA) Extract for supplyment

สารสกัดจาก Conjugated Linoleic Acid (CLA)Conjugated Linoleic Acid (CLA) Extract for supplyment

คุณสมบัติของสารสกัดจาก Conjugated Linoleic Acid (CLA)

ลดน้ำหนัก

เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าLinoleic acid เป็นกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ต้องได้จากการรับประทานเท่านั้นจากผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าCLA มีหน้าที่นำไขมันเข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญให้เกิดเป็นพลังงานโดยช่วยนำพากลูโคสเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเปลี่ยน เป็นพลังงานก่อนที่มันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันส่งผลให้ลดปริมาณไขมันสะสมในร่างกายได้CLA จะทำงานร่วมกับ L-Carnitineโดยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์คาร์นิทีนเอซิลทรานสเฟอเรสซึ่งทำหน้าที่ดึงเอากรดไขมันในร่างกายที่สะสมไว้มาเผาผลาญเป็นพลังงานช่วยลดมวลของไขมันโดยเฉพาะช่วงเอวและหน้าท้องในร่างกายลงและช่วยลดไขมันที่ชั้นใต้ผิวหนังช่วยในการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงโดยจะเปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อช่วยลดปัญหาของการมีรูปร่างที่ไม่กระชับนอกจากนี้CLA ยังมีคุณสมบัติต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidative reaction) และยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคอีกด้วย

Properties of Extract from Conjugated Linoleic Acid (CLA)

Lose weight

It is a type of polyunsaturated fatty acid called Linoleic acid. It is an essential fatty acid that the body cannot generate by eating only. According to scientific studies, CLA It is responsible for bringing fat into cells for metabolism to generate energy by helping to carry glucose into cells to build muscle and transform. As energy before it is converted to fat, resulting in a reduction in the amount of fat stored in the body. To work with L-Carnitine by activating the enzyme Carnitine Acyl Transferase, which is responsible for extracting fatty acids in the body to be burned for energy, helps reduce fat mass, especially around the waist. And the abdomen in the body and reduces the fat under the skin, helps to build strong muscle mass by turning fat into muscle, reducing the problem of un-toned figure. It also has properties against oxidative reactions (Oxidative reaction) and also helps to strengthen the immune system as well.

ป้ายกำกับ: