หน้าแรก > สารสกัด > สารสกัดจาก Xylo-oligosaccharides (XOS)Xylo-oligosaccharides (XOS) Extract for supplyment

สารสกัดจาก Xylo-oligosaccharides (XOS)Xylo-oligosaccharides (XOS) Extract for supplyment

คุณสมบัติของสารสกัดจาก Xylo-oligosaccharides (XOS)

บำรุงระบบขับถ่าย

เป็นของกลุ่มของ oligosaccharides ซึ่งจะไม่ถูกย่อยโดยเอนไซม์ในร่างกายมนุษย์ โดยอัตราการสลายตัวด้วยเอนไซม์ย่อยอาหารของมนุษย์น้อยกว่า 0.4% จัดเป็นสาร prebiotic ช่วยกระตุ้นการทำงานและส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติก (probiotic) โดยเฉพาะไบฟิโดแบคทีเรีย (bifidobacterium) XOS จะช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหาร ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ ช่วยดูดซับสารพิษในทางเดินอาหารไม่ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย และทำให้อุจจาระมีกากใย ป้องกันการติดเชื้อในทางเดินอาหาร ป้องกันอาการท้องเสีย ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคอื่นๆ

โดย XOS มีความคงทนต่อสภาวะเป็นกรดและอุณหภูมิสูง โดยสามารถทนต่อสภาวะ pH ช่วง 2.5-8 และอุณหภูมิสูงถึง 120 องศาเซลเซียสได้โดยไม่ถูกทำลาย ต่างกับ FOS ในท้องตลาดที่ไม่เสถียรที่สภาวะ pH = 4-6 หรืออุณหภูมิสูงกว่า 80 องศาเซลเซียส XOS ยังให้พลังงานน้อยมากใกล้เคียงศูนย์ จึงไม่ส่งส่งผลต่อความเข้มข้นของน้ำตาลกลูโคสและระดับปริมาณอินซูลินในเลือด จึงเหมาะสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนัก อีกทั้ง Dosage ที่แนะนำต่อวันต่ำเพียง 0.7-1.4 g/day ต่างจาก FOS ที่ Dosage ต่อวันต้องใช้สูงถึง 5-20 g/day

Properties of the extract Xylo-oligosaccharides (XOS)

Maintaining the digestive system

Belongs to the group of oligosaccharides Which will not be digested by enzymes in the human body The rate of degradation by human digestive enzymes is less than 0.4%. It is classified as a prebiotic substance that stimulates and promotes the growth of probiotic microorganisms, especially bifidobacteria. (bifidobacterium) XOS will help balance the digestive tract. Prevent the occurrence of colon cancer. Help absorb toxins in the digestive tract so that they can not be absorbed into the body. And make the stool contains fiber Prevent infection in the digestive tract Prevent diarrhea Reduce the risk of developing various chronic diseases It also helps inhibit the growth of other pathogenic bacteria.

The XOS is resistant to acidic conditions and high temperatures. It can withstand pH range of 2.5-8 and temperature up to 120 degrees Celsius without damage, unlike FOS in the market that is not stable at conditions pH = 4-6 or temperature above 80 degrees Celsius. XOS also provides very little energy. Near center Therefore, it does not affect the glucose concentration and the amount of insulin in the blood. It is suitable for weight control and Dosage recommended per day is as low as 0.7-1.4 g / day, unlike FOS that Dosage per day requires up to 5-20 g / day.

ป้ายกำกับ: