Product
Development

ทีมนักวิจัยตลาดอาหารเสริมที่มีความเชี่ยวชาญใน การศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจาก ทั่วโลกที่กำลังได้รับความนิยมเพื่อนำมาพัฒนา ต่อยอดร่วมกับทีมนักวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้ารูปแบบ ใหม่ๆ ที่ดี และมีคุณภาพ

Research
Development

ทีมนักวิจัยและพัฒนาจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อ คิดค้นพัฒนาสูตรตำรับ ให้ได้สินค้าที่มีความ แตกต่างมีประสิทธิภาพสูง ในระยะเวลาที่ต้องการ คุณภาพระดับสากล ปลอดภัยและปราศจาก สารอันตรายตรวจสอบการันตีพร้อมใบรับรอง คุณภาพ

Regulatory
Affairs

ทีมขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเชี่ยวชาญด้าน กฎหมายอาหารและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อาหาร และเครื่องสำอาง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ ขึ้นทะเบียนสูตรต่างๆ การส่งออก การตรวจค่า โภชนการ การโฆษณา และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการขอการรับรอง และจัดการ ระบบคุณภาพมาตรฐานสากลต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพและระบบการจัดการที่ดี

Production
Manufactiring

มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพระดับเกรดพรีเมี่ยมเพื่อลูกค้าด้วยการผสมผสาน ระหว่างเทคโนโลยีการผลิตนวัตกรรมที่ ล้ำสมัยและการออกแบบกระบวนการผลิตที่ทำให้ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ยังมีการพฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเพิ่มศักยภาพและความ สามารถของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อความ ครบถ้วนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี กระบวนการ บุคลากรสำหรับการผลิตที่เป็นมาตรฐานระดับสากล และนำไปสู่ความ เป็นเลิศและยั่งยืน

production-slider-03

Zen Biotech ได้คำนึงถึงการวางระบบเพื่อความ ปลอดภัย เพื่อความสะดวกสบายของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีการออกแบบสถานที่ปฏิบัติงานทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ให้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มาตรฐานพื้น ผนัง เพดาน โครงสร้าง พื้นที่ทำงาน

Quality
Control

มีความมุ่งเน้นในด้านการตรวจสอบ ควบคุมและการ ประกันคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดี มีมาตรฐาน และตอบโจทย์ความ ต้องการของลูกค้าอยู่เสมอด้วยบุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์     รวมกับเทคโนโลยีการตรวจสอบที่ล้ำสมัยกระบวนการ ตรวจสอบที่เชื่อถือได้และได้รับรองมาตรฐานระดับ สากล   ทั้งนี้ยังมีการพัฒนามาตรฐานขององค์ ประกอบในกระบวนการประกันคุณภาพอยู่เสมอเพื่อ สร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์

production-slider-2-03

Zen Biotechได้ทำการตรวจสอบคุณภาพด้วย เครื่องตรวจสอบคุณภาพด้านน้ำหนักมาตรฐาน Auto detection

Logistic

เรามีระบบคลังสินค้าที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ ISO-9001มีพื้นที่รองรับมากกว่า 5000 ตารางเมตรใว้คอยบริการ สามารถตรวจสอบสต็อก Online ผ่าน application ในขณะเดียวกันก้มีทีมงาน ขนส่งที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีเยี่ยมมีระบบติดตามสถานะขนส่งที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความรวดเร็ว เพื่อตอบสนอง Lifestyle ผู้บริโภคยุคใหม่

zen_logo_expertiese-03
zen_Expertiese-app-06